Beach hair don't care

Ondertussen ben ik alweer een weekje op Curaçao. Time flies! Dat houdt dus ook in dat ik alweer op de helft van mijn vakantie ben... noooooo! Maar goed, ik heb er tot nu toe wel alles uitgehaald wat erin zat. Het oorspronkelijke plan voor vandaag was om een tocht te maken met een groot zeilschip naar een schipwrak en een verlaten baai op Curaçao, maar vanwege de veel te sterke wind ging het niet door en moesten we terugvallen op plan B. En zo eindigden we vanmiddag bij Kokomo Beach, een van mijn favoriete stranden op het eiland...

ENGLISH: Meanwhile I'm already on Curaçao for 7 days now, to be precise. Time flies! This implies that I'm almost halfway my vacation... But well, up until I was lucky to have my days filled with tons of awesome (ultra-tourist) activities. The original plan for today was to go on a boattrip in a big sailing ship and sail to a ship wreck and a deserted bay somewhere on Curaçao, but because of the strong wind we had to come up with a plan B. Eventually we ended up at Kokomo Beach, one of my favorite beaches on the island...